Ο Σύλλογος μας καταθέτοντας έγκαιρα μέσο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γ.Γ.Α.(από τις 05/06/2020) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,εντάχθηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων της γενικής γραμματείας αθλητισμού στις 29/12/2020.

Μάλιστα θα είναι ένα από τα 25 σωματεία της ένωσης της περιφέρειας μας (Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε.) που θα έχει δικαίωμα ψήφου στις ερχόμενες εκλογές της Ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, που θα πραγματοποιηθούν στις 28 Μαρτίου του 2021.

Share